sobota 12.00 – 22.00 hod SLEVY BUDOU 12.00 – 15.00 hod !